Skip to main content

Organisatieprestatie en werkgeluk: op zoek naar de juiste 'fit'

Er gebeurt veel in de behandelkamer en (nog) te weinig daarbuiten. Welke mogelijkheden hebben voetzorgprofessionals om de juiste balans en aansluiting te vinden tussen ontwikkeling binnen de behandelkamer en ontwikkeling buiten de behandelkamer?

1

Interne versus strategische 'fit'

Wat is zichtbaar op de werkvloer, op praktijkniveau en op marktniveau. Welke aansluiting heeft jouw praktijk?
2

Ontwikkelingsruimte

Welke mogelijkheden en kansen zijn er om 'het potentieel' nog beter te benutten?
3

Organisatieprestatie en werkgeluk

Wat levert de praktijk(en) dat op?
4

Tips & trucs

Hoe gaat(n) de praktijk(en) dat bereiken?

1. Interne versus strategische 'fit'

‘Best fit’

‘Best practice’ wil zeggen dat de inzet van gehanteerde tool in elke organisatie effectief zal zijn, zoals bepaalde typen trainingen (bv. teammissie -visie tot vakinhoudelijk). ‘Best fit’ gaat er daarentegen vanuit dat er een uniek en passend beleid wordt ontwikkeld voor elke type zorgorganisatie. Dit is vaak een verdiepende stap dan alleen een missie en visie hebben. Het is de vertaalslag naar de werkvloer. Wat heeft de praktijk / hebben de zorgprofessionals nodig op in beweging te komen? Het is maatwerk en heel specifiek (van competentie tot werkprocessen) om een balans te vinden in het bereiken van deze juiste fit.

Podotherapie

In de Podotherapie zie je vooral ‘best practice’ methodieken binnen de behandelkamer. Dat is logisch, het zijn bewezen methoden. Toch maakt een ‘best fit’ aanpak een unieke kans om onderscheidend te werken aan je eigen professie en/of praktijk(en). En dat is nodig. Werkplezier gaat niet zonder slag of stoot. Het is de juist fit zoeken tussen hetgeen jij ambieert en motiveert (willen), competent in bent / wil worden (kunnen) en dat nog in de juiste setting (doen). Grofweg vormen het willen en kunnen de interne fit, en de setting waarin dat plaats gaat vinden de strategische fit. De meeste praktijken ontwikkelen zich alleen binnen de behandelkamer, terwijl er juist ontwikkelingsruimte ontstaat als je deze combineert met buiten de behandelkamer.

2. Ontwikkelingsruimte

Hoeveel ontwikkelingsruimte heb jij?

Voor ontwikkeling heb je een context nodig. Ik zeg wel eens; “zonder context geen ontwikkeling”. Het lijkt zo simpel. Een pianist moet een piano hebben om zich te ontwikkelen. Misschien wel een concertzaal met publiek om uitdaging te vinden buiten zijn comfortzone. Bij ontwikkelen gaat het er niet alleen om, om naar jezelf en eventuele andere medewerkers te kijken wat zij willen en kunnen. Je kunt nog zo’n mooi modellen business plan hebben, raak je niet de werkvloer en de kern, dan belandt het gegarandeerd in een la. Het is de kunst om zowel ontwikkelingsruimte binnen, als buiten de behandelkamer te vinden.

Vaag

Lekker abstract allemaal. Wat betekent dit concreet voor mij? Een veel gebruikte voorbeeld is dat van een DM-podotherapeut. Betreffende persoon wil zich graag verder ontwikkelen binnen de wondzorg. Het is een droom om expert en aanspreekpunt te worden binnen betreffende regio. Nu blijkt dat de diabetes patiëntenpopulatie in betreffende praktijk slechts 30% is. Hierbij voldoet het aan de interne en strategische fit. Maar het is de kunst om een balans te vinden in het bereiken van deze juiste fit. Zal betreffende de diabetes patiëntenpopulatie verhogen (d.m.v. een plan van aanpak) naar bijvoorbeeld 60% dan kan betreffende ontwikkeling ineens verdubbelen! Hoe ziet dat plan eruit om dit te bereiken?

Nog een ander voorbeeld. Je kunt ook je vakinhoudelijk drijf combineren met de type doelgroep (patiëntenpopulatie) i.r.t. bijvoorbeeld de samenwerkingspartners. In het voorbeeld van de DM-podotherapeut zou dat bijvoorbeeld met een wondverpleegkundige kunnen zijn. Hierbij voldoet het aan de interne en strategische fit. Maar wat is de juiste balans? Wat voor samenwerking wil je aangaan? Wil je ‘met’ (multidisciplinair) deze discipline samenwerken, of wil je ’tussen’ (interdisciplinair) deze discipline werken? Het laatste is van wezenlijk belang voor je zorgbehandelplan en mindset. Kortom, hoe ziet je plan eruit om dit te bereiken?

Dit zijn natuurlijk kleine voorbeelden. Er zijn nog diverse andere actoren in het speelveld (lees: ontwikkelingsruimte) en mogelijkheden om de ontwikkeling hierin te stimuleren. Zie ook bovenstaande figuur.

3. Organisatieprestatie en werkgeluk

Wat levert dat op?

Mensen met werkplezier kunnen zich het beste staande houden in zorgorganisaties en dat zorgt voor een positief ervaren kwaliteit van zorg. Dit zijn vaak mensen die durven te handelen vanuit eigen drijfveren en niet alleen vanuit opgelegde regel- en wetgeving. De gedachte is dat degenen die dit kunnen hier energie van krijgen. Hun energie komt vanuit intrinsieke motivatie. Ze zijn intern georiënteerd, het komt uit hunzelf. Het gevolg is dat iemand enthousiast wordt van zijn werk, sneller moeilijke zaken zal oppakken en betere resultaten boekt. Dit is natuurlijk wel wat zwart-wit gesteld. Het succes van een organisatie is van velerlei factoren afhankelijk. Echter, een kern van waarheid zit er zeker in: de kans op succes wordt vergroot door unieke medewerkers die de juiste balans hebben (‘fitten’). Ze laten hun energieniveau niet afhangen van externe ontwikkelingen. Ze ervaren dat ze externe ontwikkelingen kunnen beïnvloeden, of in fit termen, ze ervaren ontwikkelingsruimte doordat ze een keuze maken in de juiste interne en strategische fit.

– Paauwe, J. (2004). HRM and Performance, achieving long term viability. New York: Oxford university press.
– KPMG (2017 ). Van goed naar geweldig door leiderschap. Over verschillen in ervaren kwaliteit in de verpleeghuiszorg.

4. Tips & trucs

  • Een praktisch toepassing van het versterken van werkplezier op de werkvloer is het delen van successen dan wel opbouwende ervaringen. Bijvoorbeeld door het gewoon op de agenda van een maandoverleg te zetten, het kopje successen!
  • Vaak stopt het bij een missie en visie (en wat strategie). ‘We’ zijn super enthousiast en de volgende dag staan we gewoon weer (in de waan van de dag) in de behandelkamer te werken. Jammer, dat is nu het vertrekpunt in de maatwerktrajecten die Podotalent geeft. Het gaat een stuk dieper, dat vraagt wel de nodige inzet.
  • Op tijd starten met een loopbaan heroriëntatie of onderzoeken hoe je je eigen werk kan beïnvloeden / aanpassen (strategische fit) aan je eigen wensen (interne fit).
  • “Fitten” is geen eenmalig proces. De zorgomgeving is continue in beweging, maar ook de praktijk, als jezelf en eventuele medewerkers. Benader het “fitten” als een dynamische cyclus.
  • Het is dé ziekte van deze tijd, zegt psychiater Dirk de Wachter in zijn Brainwash Talk. Het idee dat ons leven vooral leuk moet zijn. En dat terwijl juist tegenslag ons zoveel kan brengen. Zie ook www.brainwash.nl/bijdrage/het-idee-dat-het-leven-vooral-leuk-moet-zijn-is-de-ziekte-van-deze-tijd
  • Het maatwerktraject waarbij Podotalent de IPO verder gaat implementeren in de bedrijfsvoering is een echte meerwaarde voor de praktijk(en). Dit is geen platte reclame maar resultaten tot nu toe zijn zeer positief. De IPO, met al zijn beperkingen en struggles tot nu toe, laten we even los en gaan overstijgend naar de praktijk(en) en werkzame podotherapeuten kijken. IPO is nog een statisch product van KP. Door dit traject geef je een meerwaarde aan de IPO, als de professionalisering in de praktijk als geheel.
Meer info scholingen

Impressie maatwerktraject

Open Inschrijving: IPO (individuele professionele ontwikkeling)

Samen met andere podotherapeuten werken aan je professionele ontwikkeling met ruimte voor jouw drijfveren en talenten? Met de IPO scholing willen we de voetzorgprofessional in zijn of haar kracht zetten. Hoe zorg je ervoor dat het werk leuk blijft? Welke doelstellingen zijn daarvoor nodig in welke setting?

Meer info scholing
Scholing: IPO (individuele professionele ontwikkeling) als strategisch tool inzetten voor meer werkplezier in de praktijk.

Bij praktijkafname is het interessant en zinvol om de professionele ontwikkeling (IPO) te combineren met de (strategische) doelstellingen van de praktijk(en), immers het belangrijkste beroepsmatige instrument in uw praktijk is dè podotherapeut! Podotalent gaat je uitdagen om zowel binnen als buiten de behandelkamer ontwikkelingsruimte te analyseren en deze terug te vertalen naar de werkvloer. Op aanvraag, tegen een gunstig tarief, is begeleiding en maatwerk hierin mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

Meer info scholing

Author Ben Janssen

2156416116

More posts by Ben Janssen