Skip to main content

Zin in podotherapie – Nationaal onderzoek

Een onderzoek naar de invloed van externe ontwikkelingen op de werkvloer van podotherapeuten

 

Algemene informatie onderzoek

In de zorgsector kan er mogelijk een probleem voordoen bij de bevlogenheid van een podotherapeut door de invloed van externe ontwikkelingen. Een podotherapeut kan zich door deze ontwikkelingen meer of minder bevlogen voelen op de werkvloer. Een verlies van deze bevlogenheid in hun professie kan bij zorgprofessionals enerzijds de professionaliteit en de kwaliteit van zorg verlagen, anderzijds kan het risico’s op medische fouten en vroege uitstroom in de zorgarbeidsmarkt verhogen (Shanafelt et al., 2012). In dit onderzoek staat de beroepsgroep podotherapeuten centraal. Hiervoor is gekozen omdat podotherapeuten over unieke eigenschappen bezitten en op een unieke manier werken in vergelijking met andere zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten en verpleegkundigen. Daarnaast is de urgentie om anders te denken en handelen een noodzaak om te overleven in de zorgomgeving van een podotherapeut (de SRA Adviseur, 2013). Dit verschil is te verklaren aan de hand van een tweedeling die in de zorg te onderscheiden is: de interne zorgomgeving (onderling tussen podotherapeuten) en de externe zorgomgeving (concurrentie buiten de beroepsgroepen).

Betreffende de interne omgeving fungeren podotherapeuten meer als ondernemers ten opzichte van vergelijkbare zorgprofessionals, zoals fysiotherapeuten. Podotherapeuten zijn meer als zelfstandig praktiserende ondernemer werkzaam dan in loondienst of teamverband (Nivel, 2014). Per 1 januari 2015 is de nieuwe beleidsregel overige geneeskundige zorg van kracht gegaan vanuit de overheid. Hierin wordt verwezen naar de zorgmodule voor voetzorg met diabetes. Voor de podotherapeut geldt een rechtstreekse prestatiegericht zorginkoop (een vast bedrag per prestatie door middel van zorgprofielen), mits er geen sprake is van ketenzorg (De Eerstelijns, 2014; Beleidsregel 2014). De prestatiebekostiging geeft de podotherapeut de gelegenheid om voor iedere patiënt een individueel behandelplan op te stellen (Ibid.). Daarnaast worden podotherapeuten gezien als ‘de spil in de voetenzorg’ bij diabetespatiënten en zijn daardoor over het algemeen hoofdcontractant, coördinator en aanspreekpunt van een zorgprofiel (NvVP, 2015). Verder worden de diagnostiek en voetonderzoek continu verbeterd ten opzichte van de huidige ontwikkelingen op het technologisch vlak, iets waar de podotherapeut speciaal voor opgeleid is (Nivel, 2014). Podotherapeuten zijn dus bij uitstek geschikt en opgeleid om te werken in de ‘voetenzorgomgeving’.

Verder is bekend dat er een te hoge percentage podotherapeuten in bepaalde provincies in Nederland gevestigd zijn. En zijn er prognoses dat podotherapeuten meer in grote praktijken moeten gaan werken en samenwerkingsverbanden moeten aangaan om ontwikkelingen in de zorgomgeving te kunnen weerstaan en om hun marktpositie te versterken (Nivel, 2014).

 

Vanuit de externe omgeving komt er meer concurrentie tussen beroepsgroepen die zich op taken van het vakgebied van podotherapeuten richt. De fysiotherapeut gaat steunzolen verkopen in verband met teruglopende inkomsten en zijn ‘’populairder’’ in tegenstelling tot podotherapeuten (Nivel, 2014). Ook wandelzaken en sportzaken kunnen taken van een podotherapeut overnemen zoals schoenadvies en steunzolen, mits de techniek vereenvoudigd wordt (Ibid.). Daarnaast is door marktwerking in de gezondheidszorg de podotherapeut vanaf 2011 vrij toegankelijk geworden (Nivel, 2014). Hetgeen de positiestrijd onderling en tussen beroepsgroepen alleen maar kan vergroten. Podotherapeuten kunnen de genoemde concurrentie weerstaan als zij hun unieke competenties inzetten, de medische kennis en kunde van specialistisch voetonderzoek en de technische kennis en kunde van het vervaardigen van materialen (steunzolen, ortheses, nagelbeugels) en zichzelf hierin positioneren (Nivel, 2014). De vraag is, of de bevlogenheid voor het uitoefenen  van het vak aanwezig blijft als podotherapeuten te maken krijgen met deze concurrentie.

 

Waarom meedoen?

De informatie voortvloeiend uit dit onderzoek kan bruikbaar zijn voor de praktijkvoering binnen uw, maar ook andere podotherapeutische praktijken. Onderzoek suggereert immers dat bevlogen werknemers beter presteren en een gedrag teweegbrengen dat een positief effect heeft op de werknemer zelf en de organisatie als geheel (Hakanen et al., 2008; Schaufeli et al., 2006, Sonnentag, 2003). Daarnaast kunnen de resultaten uit dit onderzoek van belang zijn voor de beroepsvereniging NVvP, als ook andere bedrijven en instanties die betrokken zijn bij de bedrijfsvoering van een podotherapeutische praktijk, voor het bevorderen van de ontwikkeling en toepassing van het vakgebied podotherapie op het gebied van HRM- en talentmanagement.

 

Onderzoeksvraag: In hoeverre hebben externe factoren vanuit de zorgomgeving invloed op de werkkenmerken van bevlogenheid bij de ‘ondernemende’ podotherapeut?

 

Voor meer info, schrijf je in voor de Nieuwsbrief of kijk naar de volgende post “Ben JIJ een ondernemende Podotherapeut?!”

Author Ben Janssen

2156416116

More posts by Ben Janssen