Skip to main content

Hart en Hoofd betrekken bij je individuele professionele ontwikkeling (IPO)

Voordat je achter je PC kruipt en begint met het invullen van je individuele professionele ontwikkelingsplan (IPO) is het raadzaam om eerst je ervaringen, ideeën, inspiraties, gedachten en emoties op papier te krijgen. Als je achter je laptop zit ben je weg van je gevoel en neemt je hoofd het gelijk over, omdat je gaat nadenken wat je gaat invullen. Tijdens het invullen zit je alleen nog in je linker hersenhelft te werken die vooral gericht is op logica. Heel handig bij het organiseren (goal setting, etc.) van je werkzaamheden voor de / jouw praktijk, maar irrelevant als je verbanden zoekt en vanuit intuïtie, passie en energie wilt werken.

AANPAK ONDERZOEK
Benodigdheden:

 • Groot papier
 • (kleur)stiften
 • Post-its

Maak een T-schema op papier, zie ook onderstaande afbeelding, met aan linker helft je ‘hoofd’ en rechterhelft je ‘hart’. Beantwoordt deze twee (2) vragen t.b.v. je professionele ontwikkeling:

 • Wat voel je? (hart)
 • Wat denk je? (hoofd)

Tip: Begin met het hart, want het denken (hoofd) neemt het snel van je over (ratio)!

VOORDELEN AANPAK:
 • ‘Reminder-board’
 • Visuele trigger geeft constructieve reacties
 • Goede manier om jezelf (en je team) aan te moedigen om ‘out of the box’ te kijken
 • Stimuleert creativiteit, andere breinactiviteit, waar ideeën, inspiraties en purpose zitten
 • Een goede startpunt om verder je (team) missie en visie te construeren, als goal setting
 • Geeft een richting en helderheid in onze complexe en dynamische werkomgeving / maatschappij
TEAM TIP
Dit onderzoek kun je ook op teamniveau toepassen om te peilen wat de reacties zijn, als om te discussiëren (waarom en waardoor) bij een toekomstige gedeelde praktijkmissie en -visie.

Gebruik daarbij de volgende extra vragen t.b.v positionering van de praktijk(en) en tekenen dit uit in cirkels:

 • Wat?
 • Hoe?
 • Waarom?


Een goede missie (en indirect je visie) zou antwoordt moeten geven op vragen als; waarom bestaan wij? Wat is de toegevoegde waarde aan onze stakeholders? Tip: succesvolle organisaties communiceren inside-out. “Waarom we doen wat we doen?” 😉

Podotalent gebruikt tijdens de eigen ontwikkelde IPO scholing (en andere trainingen) extra tools om deze onzichtbare persoonlijke data tastbaar te maken, zodat je een richting hebt van datgene wat dichtbij je passie en gevoel ligt. Vandaar uit kun je verder om je (praktijk)missie, -visie en strategie te construeren. Ook wordt er gewerkt aan visuele tools om complexe omgevingsfactoren, die voortvloeien uit de dynamische voetenzorgomgeving (met diverse stakeholders) van je praktijk, op een eenvoudige wijze zichtbaar te maken.

Wat biedt Podotalent?

Author Ben Janssen

2156416116

More posts by Ben Janssen