Category

IPO training

Organisatieprestatie en werkgeluk in de voetenzorgomgeving

By | IPO training

Organisatieprestatie en werkgeluk: op zoek naar de juiste 'fit'

Er gebeurt veel in de behandelkamer en (nog) te weinig daarbuiten. Welke mogelijkheden hebben voetzorgprofessionals om de juiste balans en aansluiting te vinden tussen ontwikkeling binnen de behandelkamer en ontwikkeling buiten de behandelkamer?

1

Interne versus strategische 'fit'

Wat is zichtbaar op de werkvloer, op praktijkniveau en op marktniveau. Welke aansluiting heeft jouw praktijk?
2

Ontwikkelingsruimte

Welke mogelijkheden en kansen zijn er om 'het potentieel' nog beter te benutten?
3

Organisatieprestatie en werkgeluk

Wat levert de praktijk(en) dat op?
4

Tips & trucs

Hoe gaat(n) de praktijk(en) dat bereiken?

1. Interne versus strategische 'fit'

‘Best fit’

‘Best practice’ wil zeggen dat de inzet van gehanteerde tool in elke organisatie effectief zal zijn, zoals bepaalde typen trainingen (bv. teammissie -visie tot vakinhoudelijk). ‘Best fit’ gaat er daarentegen vanuit dat er een uniek en passend beleid wordt ontwikkeld voor elke type zorgorganisatie. Dit is vaak een verdiepende stap dan alleen een missie en visie hebben. Het is de vertaalslag naar de werkvloer. Wat heeft de praktijk / hebben de zorgprofessionals nodig op in beweging te komen? Het is maatwerk en heel specifiek (van competentie tot werkprocessen) om een balans te vinden in het bereiken van deze juiste fit.

Podotherapie

In de Podotherapie zie je vooral ‘best practice’ methodieken binnen de behandelkamer. Dat is logisch, het zijn bewezen methoden. Toch maakt een ‘best fit’ aanpak een unieke kans om onderscheidend te werken aan je eigen professie en/of praktijk(en). En dat is nodig. Werkplezier gaat niet zonder slag of stoot. Het is de juist fit zoeken tussen hetgeen jij ambieert en motiveert (willen), competent in bent / wil worden (kunnen) en dat nog in de juiste setting (doen). Grofweg vormen het willen en kunnen de interne fit, en de setting waarin dat plaats gaat vinden de strategische fit. De meeste praktijken ontwikkelen zich alleen binnen de behandelkamer, terwijl er juist ontwikkelingsruimte ontstaat als je deze combineert met buiten de behandelkamer.

2. Ontwikkelingsruimte

Hoeveel ontwikkelingsruimte heb jij?

Voor ontwikkeling heb je een context nodig. Ik zeg wel eens; “zonder context geen ontwikkeling”. Het lijkt zo simpel. Een pianist moet een piano hebben om zich te ontwikkelen. Misschien wel een concertzaal met publiek om uitdaging te vinden buiten zijn comfortzone. Bij ontwikkelen gaat het er niet alleen om, om naar jezelf en eventuele andere medewerkers te kijken wat zij willen en kunnen. Je kunt nog zo’n mooi modellen business plan hebben, raak je niet de werkvloer en de kern, dan belandt het gegarandeerd in een la. Het is de kunst om zowel ontwikkelingsruimte binnen, als buiten de behandelkamer te vinden.

Vaag

Lekker abstract allemaal. Wat betekent dit concreet voor mij? Een veel gebruikte voorbeeld is dat van een DM-podotherapeut. Betreffende persoon wil zich graag verder ontwikkelen binnen de wondzorg. Het is een droom om expert en aanspreekpunt te worden binnen betreffende regio. Nu blijkt dat de diabetes patiëntenpopulatie in betreffende praktijk slechts 30% is. Hierbij voldoet het aan de interne en strategische fit. Maar het is de kunst om een balans te vinden in het bereiken van deze juiste fit. Zal betreffende de diabetes patiëntenpopulatie verhogen (d.m.v. een plan van aanpak) naar bijvoorbeeld 60% dan kan betreffende ontwikkeling ineens verdubbelen! Hoe ziet dat plan eruit om dit te bereiken?

Nog een ander voorbeeld. Je kunt ook je vakinhoudelijk drijf combineren met de type doelgroep (patiëntenpopulatie) i.r.t. bijvoorbeeld de samenwerkingspartners. In het voorbeeld van de DM-podotherapeut zou dat bijvoorbeeld met een wondverpleegkundige kunnen zijn. Hierbij voldoet het aan de interne en strategische fit. Maar wat is de juiste balans? Wat voor samenwerking wil je aangaan? Wil je ‘met’ (multidisciplinair) deze discipline samenwerken, of wil je ‘tussen’ (interdisciplinair) deze discipline werken? Het laatste is van wezenlijk belang voor je zorgbehandelplan en mindset. Kortom, hoe ziet je plan eruit om dit te bereiken?

Dit zijn natuurlijk kleine voorbeelden. Er zijn nog diverse andere actoren in het speelveld (lees: ontwikkelingsruimte) en mogelijkheden om de ontwikkeling hierin te stimuleren. Zie ook bovenstaande figuur.

3. Organisatieprestatie en werkgeluk

Wat levert dat op?

Mensen met werkplezier kunnen zich het beste staande houden in zorgorganisaties en dat zorgt voor een positief ervaren kwaliteit van zorg. Dit zijn vaak mensen die durven te handelen vanuit eigen drijfveren en niet alleen vanuit opgelegde regel- en wetgeving. De gedachte is dat degenen die dit kunnen hier energie van krijgen. Hun energie komt vanuit intrinsieke motivatie. Ze zijn intern georiënteerd, het komt uit hunzelf. Het gevolg is dat iemand enthousiast wordt van zijn werk, sneller moeilijke zaken zal oppakken en betere resultaten boekt. Dit is natuurlijk wel wat zwart-wit gesteld. Het succes van een organisatie is van velerlei factoren afhankelijk. Echter, een kern van waarheid zit er zeker in: de kans op succes wordt vergroot door unieke medewerkers die de juiste balans hebben (‘fitten’). Ze laten hun energieniveau niet afhangen van externe ontwikkelingen. Ze ervaren dat ze externe ontwikkelingen kunnen beïnvloeden, of in fit termen, ze ervaren ontwikkelingsruimte doordat ze een keuze maken in de juiste interne en strategische fit.

– Paauwe, J. (2004). HRM and Performance, achieving long term viability. New York: Oxford university press.
– KPMG (2017 ). Van goed naar geweldig door leiderschap. Over verschillen in ervaren kwaliteit in de verpleeghuiszorg.

4. Tips & trucs

 • Een praktisch toepassing van het versterken van werkplezier op de werkvloer is het delen van successen dan wel opbouwende ervaringen. Bijvoorbeeld door het gewoon op de agenda van een maandoverleg te zetten, het kopje successen!
 • Vaak stopt het bij een missie en visie (en wat strategie). ‘We’ zijn super enthousiast en de volgende dag staan we gewoon weer (in de waan van de dag) in de behandelkamer te werken. Jammer, dat is nu het vertrekpunt in de maatwerktrajecten die Podotalent geeft. Het gaat een stuk dieper, dat vraagt wel de nodige inzet.
 • Op tijd starten met een loopbaan heroriëntatie of onderzoeken hoe je je eigen werk kan beïnvloeden / aanpassen (strategische fit) aan je eigen wensen (interne fit).
 • “Fitten” is geen eenmalig proces. De zorgomgeving is continue in beweging, maar ook de praktijk, als jezelf en eventuele medewerkers. Benader het “fitten” als een dynamische cyclus.
 • Het is dé ziekte van deze tijd, zegt psychiater Dirk de Wachter in zijn Brainwash Talk. Het idee dat ons leven vooral leuk moet zijn. En dat terwijl juist tegenslag ons zoveel kan brengen. Zie ook www.brainwash.nl/bijdrage/het-idee-dat-het-leven-vooral-leuk-moet-zijn-is-de-ziekte-van-deze-tijd
 • Het maatwerktraject waarbij Podotalent de IPO verder gaat implementeren in de bedrijfsvoering is een echte meerwaarde voor de praktijk(en). Dit is geen platte reclame maar resultaten tot nu toe zijn zeer positief. De IPO, met al zijn beperkingen en struggles tot nu toe, laten we even los en gaan overstijgend naar de praktijk(en) en werkzame podotherapeuten kijken. IPO is nog een statisch product van KP. Door dit traject geef je een meerwaarde aan de IPO, als de professionalisering in de praktijk als geheel.
Meer info scholingen

Impressie maatwerktraject

Open Inschrijving: IPO (individuele professionele ontwikkeling)

Samen met andere podotherapeuten werken aan je professionele ontwikkeling met ruimte voor jouw drijfveren en talenten? Met de IPO scholing willen we de voetzorgprofessional in zijn of haar kracht zetten. Hoe zorg je ervoor dat het werk leuk blijft? Welke doelstellingen zijn daarvoor nodig in welke setting?

Meer info scholing
Scholing: IPO (individuele professionele ontwikkeling) als strategisch tool inzetten voor meer werkplezier in de praktijk.

Bij praktijkafname is het interessant en zinvol om de professionele ontwikkeling (IPO) te combineren met de (strategische) doelstellingen van de praktijk(en), immers het belangrijkste beroepsmatige instrument in uw praktijk is dè podotherapeut! Podotalent gaat je uitdagen om zowel binnen als buiten de behandelkamer ontwikkelingsruimte te analyseren en deze terug te vertalen naar de werkvloer. Op aanvraag, tegen een gunstig tarief, is begeleiding en maatwerk hierin mogelijk. Informeer naar de mogelijkheden.

Meer info scholing

Hoofd & Hart onderzoek (IPO)

By | IPO training

Hart en Hoofd betrekken bij je individuele professionele ontwikkeling (IPO)

Voordat je achter je PC kruipt en begint met het invullen van je individuele professionele ontwikkelingsplan (IPO) is het raadzaam om eerst je ervaringen, ideeën, inspiraties, gedachten en emoties op papier te krijgen. Als je achter je laptop zit ben je weg van je gevoel en neemt je hoofd het gelijk over, omdat je gaat nadenken wat je gaat invullen. Tijdens het invullen zit je alleen nog in je linker hersenhelft te werken die vooral gericht is op logica. Heel handig bij het organiseren (goal setting, etc.) van je werkzaamheden voor de / jouw praktijk, maar irrelevant als je verbanden zoekt en vanuit intuïtie, passie en energie wilt werken.

AANPAK ONDERZOEK
Benodigdheden:

 • Groot papier
 • (kleur)stiften
 • Post-its

Maak een T-schema op papier, zie ook onderstaande afbeelding, met aan linker helft je ‘hoofd’ en rechterhelft je ‘hart’. Beantwoordt deze twee (2) vragen t.b.v. je professionele ontwikkeling:

 • Wat voel je? (hart)
 • Wat denk je? (hoofd)

Tip: Begin met het hart, want het denken (hoofd) neemt het snel van je over (ratio)!

VOORDELEN AANPAK:
 • ‘Reminder-board’
 • Visuele trigger geeft constructieve reacties
 • Goede manier om jezelf (en je team) aan te moedigen om ‘out of the box’ te kijken
 • Stimuleert creativiteit, andere breinactiviteit, waar ideeën, inspiraties en purpose zitten
 • Een goede startpunt om verder je (team) missie en visie te construeren, als goal setting
 • Geeft een richting en helderheid in onze complexe en dynamische werkomgeving / maatschappij
TEAM TIP
Dit onderzoek kun je ook op teamniveau toepassen om te peilen wat de reacties zijn, als om te discussiëren (waarom en waardoor) bij een toekomstige gedeelde praktijkmissie en -visie.

Gebruik daarbij de volgende extra vragen t.b.v positionering van de praktijk(en) en tekenen dit uit in cirkels:

 • Wat?
 • Hoe?
 • Waarom?


Een goede missie (en indirect je visie) zou antwoordt moeten geven op vragen als; waarom bestaan wij? Wat is de toegevoegde waarde aan onze stakeholders? Tip: succesvolle organisaties communiceren inside-out. “Waarom we doen wat we doen?” 😉

Podotalent gebruikt tijdens de eigen ontwikkelde IPO scholing (en andere trainingen) extra tools om deze onzichtbare persoonlijke data tastbaar te maken, zodat je een richting hebt van datgene wat dichtbij je passie en gevoel ligt. Vandaar uit kun je verder om je (praktijk)missie, -visie en strategie te construeren. Ook wordt er gewerkt aan visuele tools om complexe omgevingsfactoren, die voortvloeien uit de dynamische voetenzorgomgeving (met diverse stakeholders) van je praktijk, op een eenvoudige wijze zichtbaar te maken.

Wat biedt Podotalent?

IPO scholing op volle toeren!

By | IPO training

Score IPO scholing in totaal

Deskundigheid van de trainer

Relevantie van de scholing

Aanmelding

Wist je dat er een deelnemerslijst wordt bijgehouden met aanmeldingen van individuele Podotherapeuten? Om ook de kleinere praktijken de kans te geven om deze unieke scholing te volgen. Locatie wordt in overleg bepaald. Meld je vrijblijvend aan!

Timemanagement en value

Wist je dat alle deelnemer de tijdsinvestering (één middagje) waard vonden? Omdat ze er veel tijd mee besparen om alles uit te zoeken en de 'onzichtbare' data (lees: intuïtieve persoonlijke ervaringen) d.m.v. de juiste technieken na boven konden halen. Die uiteindelijk waardevoller is, omdat dit je gedrag (lees: professioneel handelen) stuurt.

Passie

Wist je dat je tools krijgt uitgereikt om je focus en motivatie te behouden in jouw professie? Er komen diverse tools aanbod die handig kunnen zijn voor zowel het invullen van de verplichte IPO, als jouw ontwikkeling als Podotherapeut!

Data

Wist je dat al veel Podotherapeuten de IPO scholing van Podotalent krijgen? De kalender loopt langzaam vol, er zijn al diverse boekingen tot en met april 2018! Wees er snel bij om nog tijdig aan de beurt te komen. Vol = vol!

"Het invullen van de ipo's is echt super fijn. Ik heb het gevoel dat ik echt op de goede weg ben!"

Nicollette Van kootenPodotherapeut

"De interactieve momenten waren prachtig ingebracht (talentenspel)".

Katrien SchijvensPodotherapeut

"Het opstellen van het willen/kunnen en context. Dit gaf een beter beeld van je eigen drijfveer".

Bregje GuitPodotherapeut

"Zelfreflexie. Wat heb je nodig om het beste uit jezelf te halen?"

Monique GouwPodotherapeut

Referentie: IPO Stappenplan

By | IPO training

Referentie: IPO Stappenplan training

Mijn naam is Samantha Bruining-Loman. Ik ben Podotherapeut en regiomanager in Almere. Op verzoek van Ben Janssen (trainer en adviseur) heb ik een stuk geschreven over de ervaringen van de scholing die wij laatst hebben gehad binnen ons team vanuit Podotalent.

Als podotherapeut ben ik gewend om voor het kwaliteitsregister een visitatie te krijgen. Dit wordt nu allemaal vervangen door de individuele professionele ontwikkeling (ipo) en de invoering van het Praktijk Keurmerk. En daar mogen ‘we’ blij mee zijn! Niet alleen om aan de criteria te voldoen voor herregistratie, maar bovenal om bewust stil te staan bij mijn eigen ontwikkeling en toekomst als zorgprofessional. Desondanks is de IPO lastig en erg abstract; “je moet immers bedenken hoe jouw professionele ontwikkeling er de komende jaren uit gaat zien èn dat achter de pc”. Om dit in één middag, met alle leesvoer en regeltjes erbij, te doen is onmogelijk en ook nog eens saai. Je begint dan eigenlijk al verkeerd aan je ontwikkeling vertelde Ben Janssen tijdens de IPO bijeenkomst (trainer en adviseur van Podotalent).

Desondanks is de IPO lastig en erg abstract; je moet immers bedenken hoe jouw professionele ontwikkeling er de komende jaren uit gaat zien èn dat achter de pc”.

Om de IPO inhoudelijk en overzichtelijk in kaart te brengen heeft Ben een specifieke scholing ontworpen, waarin hij je meeneemt door de IPO fasen, en zo op gemakkelijke wijze de fasen uiteenzet. En dat zonder pc, dat komt later aan bod. Ben noemt het een talenten stappenplan om de IPO fasen eenvoudig te doorlopen, waarbij je kijkt naar wat je goed kunt (je talenten) en waar je moeite mee hebt (minder ontwikkelde competenties die nodig zijn om je passie te bereiken). Je kijkt waar jij als podotherapeut voor staat en wat je leuk vindt. Hoe kan je je kennis verbreden of specialiseren binnen jouw interesse en professie. Je zoekt naar de antwoorden en koppelt dit aan activiteiten en/of taken waarvoor je punten kan krijgen van het KP. Je ontvangt punten voor je activiteiten, het doorlopen van de IPO fasen en scholingspunten vanuit Podotalent. Daarmee vang je dus meerdere vliegen in één klap ?.

“Een talenten stappenplan om de IPO fasen eenvoudig te doorlopen, waarbij je kijkt naar wat je goed kunt (je talenten) en waar je moeite mee hebt (je minder ontwikkelde competenties die nodig zijn om je passie te bereiken).”

Kortom, je leert hoe je kort en bondig alles opschrijft. En aan het eind van de dag heb je fasen 1 en 2 van de IPO doorlopen. De werkwijze van Ben verbindt alle stappen op eenvoudige wijze waardoor het veel gemakkelijker wordt om je eigen plan te schrijven zonder dat het je veel tijd en energie kost. Sterker nog; het heeft mij energie gegeven om verdere stappen te zetten in mijn loopbaan.

“Sterker nog; het heeft mij energie gegeven om verdere stappen te zetten in mijn loopbaan.”

Je werkt aan je interessegebied, je verbreedt je kennis en behaald je punten op een manier die bij jou past. Ook je zwakke punten kun je op een leuke manier verwerken aan je interesses, waardoor het uitdagingen worden.

Een leuke unieke, interactieve en spelenderwijs methode van werken die je energie geeft en je weer even laat bedenken waarom jij het vak gekozen hebt en waar jij blij van wordt binnen jouw vakgebied! Een echte aanrader dus!

Last but not least.
De IPO stappenplan pilot training is mede zeer geslaagd door samenwerking met Marian Evers(podotherapeut en kwaliteitsmanager RondOm) en medewerking van Danielle Biemans (trainer). Mijn oprechte dank. En Samantha Loman, bedankt voor je review.

Naast activiteiten (accreditatie)punten, ontvang je ook (accreditatie)punten voor het doorlopen van de IPO fasen èn scholingspunten vanuit Podotalent.

Ook nieuwsgierig geworden?
Meer info over IPO vind je op www.podotalent.nl/ipo of kijk in de kalender voor de trainingen https://www.podotalent.nl/trainingen

Profiel Samantha Loman

 • Professionele gegevens

Naam: Samantha Bruining-Loman
Beroep: Podotherapeut en regiomanager
Specialisatie: Dryneedling, (regio)management
Werkgever: RondOm Podotherapeuten
Missie: Mijn patiënt helpen zo optimaal mogelijk in beweging te kunnen zijn bij zijn of haar dagelijkse bezigheden, door een compleet onderzoek uit te voeren én door zorg op maat te leveren.
Visie: Ik zal mij de komende (vier) jaren verder verbreden in het zorgmanagement (buiten mijn paramedisch handelen). Daarnaast wil ik graag (vakinhoudelijk)  dryneedling verder onder de aanbracht brengen in de voetenzorgomgeving en hierbij nieuwe innovaties en wetenschappelijk onderbouwing verder toepassen.

Evaluatiegegevens Samantha Loman

 • Wat vond u de beste onderdelen van de scholing?
  Het talentenspel, daarin liet je ons direct alle stappen op simpele wijze maken.
 • Welke onderdelen vond u overbodig/niet nuttig?
  Geen.
 • Welke suggesties heeft u ter verbetering van de scholing?
  Geen.
 • Gemiddelde score: 9

Evaluatiegegevens alle deelnemers
Exacte score van alle deelnemers: 8,83

Gemiddelde score IPO stappenplan training

90%

Advies, ontwikkeling & groei voor professionals en organisaties in de voetengezondheidszorg

Don't be shy :)