Skip to main content
 
“Talent in Podotherapie”

STOP MET BEOORDELINGSGESPREKKEN IN PODOTHERAPIE!

Een gemotiveerde podotherapeut ondergaat de periodieke keuring; eens even kijken of jij nog wel past in de competentieprofielen, of functie en taakomschrijvingen. Fijn hoor, de mens als resource, zoals dat in het begin van de industriële revolutie is ontstaan. WEG met jouw talenten en ambities! Eerst maar eens kijken of jij nog past in ons systeemdenken van de praktijk. En wég is het eigen initiatief. Weg is de gelijkwaardigheid, de creativiteit en de eigen verantwoordelijkheid.

Van werknemers naar medewerkers
In de Podotherapie, als de zorg in het algemeen, zijn we toe aan nieuwe arbeidsverhoudingen met elkaar. In Nederland zijn veel professionals die behoefte hebben om in gelijkwaardigheid samen te werken met elkaar maar vooral ook met het management. In veel nieuw ingerichte organisaties is de traditionele hiërarchie verdwenen. Natuurlijk, er moet, als het erop aan komt iemand een knoop kunnen doorhakken en er moet gekozen worden voor een bepaalde richting en focus. Maar dat betekent niet dat er nog sprake hoeft te zijn van ongelijkwaardigheid tussen de verschillende posities. Let wel, gelijkwaardig is niet hetzelfde als gelijk. Je kunt prima ongelijk zijn aan elkaar; iedereen heeft zo zijn eigen rol, maar het één is niet meer waard dan het ander. Als het goed is heeft iedereen zo zijn eigen toegevoegde waarde aan het team.

Willen we in deze tijd niet veel liever bevlogen en ambitieuze podotherapeuten om ons heen verzamelen? Wordt het dan niet eens tijd het beste in elkaar naar boven te halen? Creativiteit en zelfsturing te stimuleren? Geen podotherapeut die past in het systeemdenken van een functieprofiel, maar medewerkers die zelfregie tonen voor datgene wat er werkelijk toe doet.

Van beoordelen naar waarderen
Kies voor een ‘echte’ dialoog en stap over naar talent- of ambitiegesprekken. Een dialoog waarin jij niet als ‘baas’ een lijstje af gaat werken. Nee, een dialoog waarin je met elkaar spreekt over de bedoeling van jullie werkzaamheden. In het kort; de (talenten)doelen van de medewerker als van de praktijk (zie onderstaande afbeelding). Willen: Wat zijn de drijfveren en ambities van de podotherapeut? Kunnen: Sluiten de vaardigheden, kennis en talenten aan op datgene waar de podotherapeut naar toe wil? Context: Wat vraagt de praktijk, als zorgomgeving (is er vraag vanuit de markt?), waarin je werkzaam wilt zijn? Sluiten deze visies op elkaar aan? Is er vrijheid in ontwikkelruimte?

Talentontwikkeling

Afbeelding: talentontwikkeling.

En vervolgens wissel je met elkaar uit wat de medewerker heeft bijgedragen aan de gezamenlijke ‘visie’. Wat is de betekenisgevende rol als praktijk en toegevoegde waarde van jouw als podotherapeut hierin? Waar voelde hij/zij zich eigenaar over? En vraag ook wat jij kunt doen om ervoor te zorgen dat die podotherapeut zich kan focussen op datgene waar hij/zij zich over wilde ontfermen. In hoeverre kun je hem/haar in dit proces faciliteren?

Luister vooral aandachtig voordat je begint te praten en stel vooral vragen in plaats van dat “jij” aan het woord bent. Hiermee krijg je helder in hoeverre “jouw” medewerker(s) opgelijnd is/zijn met datgene wat jullie bindt; waarom je samenwerkt met elkaar; wat de toegevoegde waarde is; jullie gezamenlijke (talenten)doel. Vragen die hierbij horen zijn:

Wat vind jij belangrijk in je werk?
Wat denk je dat je aankunt en waar zie je eventueel tegenop?
Zijn er belemmerende gedachten/gedragingen (ik kan het niet .. ik durf het niet aan te kaarten ..) die je passie weerhouden?
Welke toegevoegde waarde wil jij hebben in onze praktijk?
Hoe wil jij een verschil maken?
Wat eigen jij jezelf toe?
Krijg je het vertrouwen?
Helpt “de praktijk” bij het uitoefenen van jouw ambitie?

“Stel vooral vragen in plaats van dat “jij” aan het woord bent.”


Werkgeverschap

Medewerkers vitaal, gezond en inzetbaar houden. Succesvol beleid realiseren op dit vlak is een hele uitdaging. De aandacht voor het continu monitoren en verbeteren van het individuele werkvermogen zal logischerwijs zorgen voor een hoger werkvermogen van de betreffende podotherapie praktijk(en) en daarmee een betere productiviteit cq. zorgverlening van de individuele podotherapeut in uw praktijk(en). De sleutel tot het motiveren van podotherapeuten is weten wat men wil ambiëren (het ‘willen’). Om uitstroom van podotherapeuten te voorkomen ligt hier een belangrijk potentieel, waarin liggen de doorgroeimogelijkheden van uw praktijk als uw medewerkers?

Als werkgever is het belangrijk dat de podotherapeuten zelf de regie (gaan) nemen over hun individuele loopbaan, daar hoort de verantwoordelijkheid te liggen. Hierbij worden subjectieve indicatoren van loopbaansucces, zoals een toename in competenties, erkenning door andere (zorg)professionals en leerkansen belangrijker dan de traditionele objectieve indicatoren zoals status, inkomen of hiërarchisch niveau (Arthur et al., 2005). Deze loopbaanverschuiving concretiseert de notie van ‘loopbanen als levenslang leren’ en beantwoorden aan de idee dat loopbaansucces moet worden gedefinieerd in termen van psychologisch succes: het realiseren van de persoonlijke loopbaanwaarden en -doelen, die veel meer kunnen omvatten dan enkel opwaartse bewegingen (Ibid.). De verplicht ingestelde individuele persoonlijke ontwikkelingsplan (IPO) zou gekoppeld kunnen worden aan dit proces en plan van aanpak;

a} een plan om zich te ontwikkelen binnen de huidige functie (vakmanschap). Met name door scholing ontwikkelt de medewerker zijn/haar vakmanschap verder (het ‘kunnen’) en krijgt de Podotherapie organisatie een gemotiveerde kracht erbij (het ‘willen’).

b} een plan om zich breder binnen de huidige organisatie te ontwikkelen (bredere inzetbaarheid). Dat plan is nodig als de huidige functie tijdelijk of structureel verdwijnt (de ‘context’), of als de functie onvoldoende uitdaging biedt voor de medewerker (het ‘willen’ en ‘kunnen’). Het kan dan gaan om een functie op horizontaal vlak (specialisatie of generaliseren), op verticaal vlak (promotie en demotie), in een ander praktijk binnen de zorgorganisatie (lateraal), op andere tijden, of van tijdelijke aard. Bewegingen in een loopbaanproces kunnen de kennis en vaardigheden van een podotheraeut verbreden. Volgens de wetenschap stimuleert en motiveert het om nieuwe competenties te ontwikkelen (Kaye & Farren, 1996; Schein, 1978).

“Het IPO proces kan handig ingezet worden als tool/houvast in je dialoog met de medewerker, om de bevlogenheid te stimuleren en bewustwording in hem/haar loopbaan te creëren.”

Om de motivatie en passie te stimuleren is het belangrijke om tijdens talentengesprekken en leidinggeven de focus te bepalen. Wat kiest je als werkgever, voor een functiegerichte of talentgerichte benadering?

Instrumenten
Het is aan de werkgevers om dit voor zover mogelijk te faciliteren en stimuleren. Hierbij kan gedacht worden aan:
– Het talenten model betrekken bij IPO, ontwikkeling en inzetbaarheid
– Individuele ontwikkelbudget koppelen aan IPO
– Functioneringsgesprekken koppelen aan werken aan je eigen inzetbaarheid en IPO
– Inzetbaarheidsbeleid door eigen regie over loopbaan podotherapeut (n.v.t. bij eenmanszaak)

5 Tips
• Focus niet op het resultaat, maar focus op het proces, dan komt het resultaat vanzelf. Immers, de weg ernaar toe maakt meer gelukkig dan alleen het eindresultaat.
• Betrek podotherapie medewerkers bij het opstellen van doelstellingen, beleid en uitvoering: waar hebben zij werkelijk behoefte aan (het ‘willen’)?
• Start proeftuintjes: kijk wat succesvol is en laat dat groeien.
• Maak gebruik van de IPO, waarbij (accreditatie)punten voor aangevraagd kunnen worden.
• De enige manier om een talent te zijn, is door talent te ontwikkelen!

Podotalent adviseert, traint en begeleidt podotherapeuten in het IPO proces (professionele ontwikkeling) met behulp van een eigen ontwikkelde talentenstappenplan. Hierbij kunnen, buiten de IPO punten om, extra scholingspunten voor aangevraagd worden.
Daarnaast geeft Podotalent trainingen teamontwikkeling en talentendagen in podotherapie en adviseert in personeelszaken & beleid.

Meer info: www.podotalent.nl

Ben Janssen

Oprichter Podotalent

Inschrijven nieuwsbrief!

Wil je Insider tips ontvangen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de Podotherapie. Schrijf je in op de Podotalent nieuwsbrief!

[mc4wp_form]

Titel

Author Ben Janssen

2156416116

More posts by Ben Janssen