Skip to main content
 
“Talent in Podotherapie”

BEN JIJ EEN ONDERNEMENDE PODOTHERAPEUT ?! (Deel 2)

 

Beste ondernemende (student)Podotherapeut en geïnteresseerden,

De onderzoeksresultaten van 2015 zijn verwerkt en in concept-fase. Er wordt een eerste aanzet gedaan om de resultaten kenbaar te maken m.b.v. een introductie filmpje. Zoals bekend, spelen diverse ontwikkelingen een rol op de werkvloer onder Podotherapeuten , en die ten gevolge van invloed zijn op hem of haar bevlogenheid.

Figuur: Invloed van externe ontwikkelingen op de werkvloed onder Podotherapeuten.

Figuur: Invloed van externe ontwikkelingen op de werkvloed onder Podotherapeuten.

 

RESUMÉ
Een podotherapeut dient alert te zijn met de vervlechting van deze vier domeinen, aangezien elk domein eigen waarden, normen en sturingsmechanisme kennen (zie figuur). Deze domeinen vormen een dynamisch proces waarin ruimte is voor verandering en vernieuwing. Echter dient de podotherapeut rekening te houden met conflicterende eisen van de verschillende krachtvelden. Hoeveel onderhandelingsruimte heeft een podotherapeut om zijn opdracht te vervullen? Welke keuzes worden er per krachtenveld gemaakt? Hoe gaat de ondernemende podotherapeut hiermee om?

INTRO VIDEO
In onderstaand filmpje is een eerste aanzet gedaan om meer te weten te komen over de invloed van externe ontwikkelingen op de werkvloer onder Podotherapeuten.
Immers, de werkkenmerken veranderen van een podotherapeut. Er wordt meer ondernemersgedrag van de podotherapeut gevraagd, terwijl het medisch handelen op het spel staat door interne en externe concurrentie. Indien de podotherapeut zich niet meer alleen kan richten op de patiënt, kan men zich afvragen in hoeverre deze huidige ontwikkelingen vanuit de voetenzorgomgeving ten koste gaan van de werkkenmerken en dientengevolge de bevlogenheid van de podotherapeut.

Leuke note: Mijn kleine neefje, Ivar Kramer, heeft de film gemaakt. Ik ben tijdens zijn setting geïnterviewd over mijn onderzoek. Het was even wennen voor hem, omdat dit zijn eerste filmopdracht was, maar desalniettemin heeft hij een goed stuk geleverd. 

INTRO-FILMPJE GEZIEN?
Tot slot, niet onbelangrijk, is er vanuit deze conclusie geen rekening gehouden met de persoonlijke hulpbronnen (stimulans voor bevlogenheid) van Podotherapeuten. Aangezien uit de resultaten expliciet naar voren is gekomen dat de persoonlijke eigenschap, het ‘aanpassingsvermogen’ van externe invloeden en factoren, een belangrijke rol speelt in het ervaren van bevlogenheid op de werkvloer, kan de bevlogenheid afhankelijk zijn van de geïnterviewde Podotherapeut. En is het mogelijk dat de bevlogenheid ondermaats is bij ondernemende Podotherapeuten die geen of in minder mate ‘ondernemersgeest’ en ‘aanpassingsvermogen’ hebben, en als belangrijkste intrinsieke motivatie hebben om zorg te verlenen aan de patiënt. Met name door de vier spanningsvelden en trekkrachten in de voetenzorgomgeving, waarin marktgericht handelen onmisbaar is geworden, kan hierdoor de bevlogenheid van een Podotherapeut onder druk komen te staan. Immers, de literatuur bevestigt een relatie en ‘loop’ tussen persoonlijke en werkgerelateerde hulpbronnen (Bakker, 2009a). Aangezien dit vanuit persoonlijk vlak negatief is, heeft dit een negatieve effect hebben op werkgerelateerde hulpbronnen en versterkt daarin het effect weer op persoonlijke hulpbronnen vice versa (negatieve ‘loop’). Daardoor is betreffende Podotherapeut niet instaat om in een werkcontext met hoge taakeisen om te gaan, dit heeft een reducerend effect op bevlogenheid (Bakker, 2009a).

Wat volgt?

  • Het betreft een introductie, er is meer over te vertellen, vooral het stuk over strategische aanbevelingen met ondernemers tips en talentmanagement advies komen in vervolg (deel 3) aandachtig aan de orde. Misschien in een tweede film, anderzijds op een jaarcongres en publicatie vanuit de NVvP. Communicatie volgt via de nieuwsbrief.
  • Kortom, volg Podotalent voor meer interessante ontwikkelingen binnen Podotherapie om de Podotherapeut te ondersteunen/coachen op het gebied van ondernemerschap, personeelsbeleid en talentmanagement!

 

“Dromen, durven en gewoon doen! Buiten ieders comfortzone liggen kansen. Ik geloof dat het kan, Jij ook?”

Ben Janssen

Oprichter Podotalent

Inschrijven nieuwsbrief!

Wil je Insider tips ontvangen en op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van de Podotherapie. Schrijf je in op de Podotalent nieuwsbrief!

[mc4wp_form]

Titel

Author Ben Janssen

2156416116

More posts by Ben Janssen